Az alapítvány célja , tevékenysége:

A művészeti oktató-nevelő munka hatékonyságának növelése érdekében a munkához kapcsolódó eszközpark fejlesztése, szakmai újságok, folyóiratok, könyvek, kották kiadása és terjesztése. A pedagógusok továbbképzéseken, kurzusokon való részvételének támogatása, ezek megszervezése, vezetése, lebonyolítása. Kulturális, szabadidős és szórakoztató rendezvények szervezése, lebonyolítása, támogatása. Művészeti- és réteg (gyermek- és ifjúségi) klubok, tanfolyamok, kiállítások, nyári művészeti-, hagyományőrző táborok szervezése és szakmai vezetése. Amatőr művészti csoportok alapítása, vezetése, működtetése.

Sending...